Tổng số: 132
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
48/KH-UBND 22/11/2023 Kế hoạch giải toả hành lang ATGT năm 2023
Lượt xem: 7
Tải về
46/KH-UBND 30/10/2023 Kế hoạch thực hiện chỉ thị 23 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TT, ATGT trong tình hình mới
Lượt xem: 11
Tải về
44/KH-UBND 25/10/2023 KẾ HOẠCH Triển khai hệthống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ2019-2023
Lượt xem: 24
Tải về
42/KH-UBND 20/10/2023 KẾHOẠCH Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tinvề người lao động trên địa bàn xã Xuân Trungđến năm 2025
Lượt xem: 14
Tải về
43/KH-UBND 20/10/2023 Kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024
Lượt xem: 21
Tải về
40/KH-UBND 12/10/2023 Kế hoạch Bình xét danh hiệu“Gia đình văn hoá”,“Khu dân cư văn hoá”Xã Xuân Trung năm 2023
Lượt xem: 18
Tải về
38/KH-UBND 03/10/2023 Kế hoạch tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã Xuân Trung đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022
Lượt xem: 21
Tải về
35/KH-UBND 19/09/2023 Kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 27
Tải về
35/KH-UBND 19/09/2023 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo
Lượt xem: 24
Tải về
04/KH-KTLN 12/09/2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra ATTP Tết Trung thu năm 2023
Lượt xem: 18
Tải về
12345678910...
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuantrung.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang