Danh sách công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Xuân Trung

STT

Họ tên

Chức danh

Phụ trách

SĐT

1

Trần Đức Giang

Phó Chủ tịch UBND xã

Trưởng bộ phận

0916111836

2

Trần Duy Khía

Phó Chủ tịch UBND xã

Phó Trưởng bộ phận

0976553385

3

Trần Thị Lan

Công chức Văn phòng HĐND-UBND

Thường trực tiếp nhận và trả kết quả

0834100485

4

Trần Thị Tươi

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Phụ trách công tác Tư pháp

0987795336

5

Ngô Thị Hằng

Công chức LĐ-TBXH

Phụ trách công tác LĐ TBXH

0987355475

6

Hoàng Thị Hạnh

Công chức VHTTTT

Phụ trách lĩnh vực VHTTTT

0972938496

7

Nguyễn Ngọc Thư

Công chức Địa chính - Môi trường

Phụ trách lĩnh vực ĐC-MT

0919268937

8

Bùi Thị Phương

Công chức Tài chính - Kế toán

Phụ trách lĩnh vực Tài chính - Kế toán

0944849186

9

Trần Thị Cúc

Công chức Địa chính - Nông nghiệp

Phụ trách lĩnh vực ĐC-NN

0944849186

10

Phạm Đức Thành

Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã

Phụ trách lĩnh vực Quân sự

0943406629

11

Đặng Đức Long

Công an viên

Phụ trách lĩnh vực Công An

0813893668

 

QD_23_UBND_xa.pdf

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuantrung.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang