anh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin bai

anh tin bai
anh tin bai
anh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin bai

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội đồng nhân dân xã Xuân Trung

A. THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

anh tin bai

 

Họ và tên: Trần Quốc Việt

Năm sinh: 19/8/1969

Quê quán: Xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã

Email: tranquocviet1969@gmail.com

Số điện thoại: 0917190869

anh tin bai

 

Họ và tên: Trần Đức Thiện

Năm sinh: 13/12/1986

Quê quán: Xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ: ĐUV-Phó chủ tịch HĐND xã

Email: hoidongnhandanxaxuantrung@gmail.com

Số điện thoại: 0912652886

 

B. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

Họ tên

Chức vụ

SĐT

1

Trần Quốc Việt

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

0917190869

2

Trần Minh Đoàn

Phó bí thư Đảng ủy - ĐB HĐND xã

0917466351

3

Mai Thị Thu Hiền

PBT-Chủ tịch UBND xã - ĐB HĐND xã

0915905591

4

Trần Đức Thiện

ĐUV-Phó chủ tịch HĐND xã

0912652886

5

Trần Đức Giang

ĐUV-Phó chủ tịch UBND xã - ĐB HĐND xã

0916111836

6

Trần Duy Khía

ĐUV-Phó chủ tịch UBND xã - ĐB HĐND xã

0976553385

7

Phạm Đức Thành

ĐUV- Công chức CHT Quân sự xã - ĐB HĐND xã

0943406629

8

Trần Thị Chúc

ĐUV- Bí thư Đoàn TNCS HCM xã - ĐB HĐND xã

0354125460

9

Hoàng Thị Hạnh

ĐUV- Công chức VH TTTT xã - ĐB HĐND xã

0972938496

10

Đỗ Văn Hoàn

ĐUV- Xóm trưởng xóm 4 - ĐB HĐND xã

0986320787

11

Hoàng Phú Chiến

Xóm trưởng - Đại biểu HĐND xã

0948072515

12

Lưu Văn Thắng

Trưởng ban CT MTDC -  ĐB HĐND xã

0916105661

13

Trần Duy Mạnh

BTCB - ĐB HĐND xã

0982275036

14

Trần Văn Mạnh

ĐB HĐND xã

0975567336

15

Trần Hồng Nghĩa

Chủ tịch Hội CCB xã - ĐB HĐND xã

0903948820

16

Trần Thị Miền

ĐB HĐND xã

0945226496

17

Trần Thị Thắm

ĐB HĐND xã

0393476813

18

Trần Thị Thảo

ĐB HĐND xã

19

Lê Thị Toan

ĐB HĐND xã

0945831553

20

Trần Thị Mai

ĐB HĐND xã

0982887257

21

Trần Thiện Dũng

ĐB HĐND xã

0965172305

22

Trần Thị Ngát

ĐB HĐND xã

0822019682

23

Trần Minh Tuấn

Xóm trưởng- ĐB HĐND xã

0913285460

24

Hoàng Thị Thanh

Trưởng ban MTDC -ĐB HĐND xã

0914660837

 

C. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐND Xà

1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

2. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

4. Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của xã trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

5. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

6. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này.

7. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

8. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

 

D. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND XÃ, NHIỆM KỲ 2021-2026

Quy-che-hoat-dong-cua-HDND-xa-khoa-XIX-nhiem-ky-2021-2026_20230705_0001.pdf

 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuantrung.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang