anh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin bai

anh tin bai
anh tin bai
anh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin bai

Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 480
  • Trong tuần: 5 588
  • Tất cả: 218530
Lịch sử ra đời ngày thành lập Công an nhân dân ngày 19/8
Lượt xem: 64

Công an nhân dân là lực lượng lòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh của tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trải qua mỗi chặng đường cách mạng, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam lại được củng cố và phát triển, từng bước trưởng thành và lớn mạnh, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Ngày thành lập Công an nhân dân là ngày nào?

Ngày thành lập Công an nhân dân là ngày 19/8/1945 và đây cũng là ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Lịch sử ra đời ngày thành lập Công an nhân dân

Ngày 19/8/1945, Cách mạng Tháng Tám thành công ở Hà Nội. Cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, Công an nhân dân Việt Nam ra đời.

Mùa thu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai diễn biến có nhiều thuận lợi cho Cách mạng Việt Nam. Hồng Quân Liên Xô và đồng minh tiến công tiêu diệt phát xít Đức. Ngày 9/8/1945, Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật, ngày 10/8/1945, Nhật chấp nhận đầu hàng mà các nước đồng minh đưa ra tại Hội nghị Pốt-xđam. Ở Đông Dương, bộ máy thống trị của Nhật và thế lực Trần Trọng Kim tê liệt, tan rã. Đại bộ phận các thế lực phản cách mạng hoảng sợ và hoang mang cực độ. Những điều kiện cho cuộc tổng khởi nghĩa ở nước ta đã chín muồi.
Từ ngày 13 đến ngày 15/8/1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng đã họp do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, Hội nghị nhận định thời cơ đã đến và quyết định phát động cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật. Ngay đêm 13/8, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập, ra Quân lệnh số 1 hạ lệnh tổng khởi nghĩa.

Ngày 16/8/1945, Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào quyết định thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Người đã gửi thư kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước:”Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đem sức mà tự giải phóng cho ta”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và căn cứ vào Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, khắp nơi trong cả nước đã nắm thời cơ nổi dậy giành chính quyền. Ngày 19/8/1945, khởi nghĩa ở Hà Nội giành thắng lợi rực rỡ. Từ sáng sớm, trên mọi nẻo đường, quần chúng cách mạng kéo về Quảng trường Nhà hát thành phố dự cuộc mít tinh lớn do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Sau loạt súng chào Cờ là bài Tiến quân ca, đại biểu ủy ban quân sự cách mạng đọc lời triệu hiệu của Việt Minh. Ngay sau đó, cuộc mít tinh chuyển thành biểu tình vũ trang. Quần chúng cách mạng có các đơn vị tự vệ chiến đấu, trinh sát Việt Minh đi đầu, chia thành nhiều đoàn nhanh chóng tiến công chiếm Phủ Khâm sai, trại Bảo an binh, Sở Liêm phóng Bắc Bộ, Sở Cảnh sát, trại giam Hỏa Lò và các công sở của chính quyền bù nhìn.

Chỉ trong vòng một ngày, lực lượng cách mạng đã hoàn thành việc chiếm lĩnh các cơ quan trọng yếu của chính quyền bù nhìn, lật đổ bộ máy thống trị của phát xít Nhật và đập tan các cơ quan đàn áp của chúng, thành lập chính quyền cách mạng. Ngày 19/8/1945, Cách mạng tháng Tám thành công, Công an nhân dân chính thức thành lập. Ngay sau khi giành chính quyền, ở Bắc Bộ đã lập Sở Liêm phóng và Sở Cảnh sát.
Tại thành phố Huế, ngày 20/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa tỉnh được thành lập. Ủy ban quyết định giành chính quyền vào ngày 23/8/1945. Hàng vạn nhân dân nội, ngoại thành đã kéo về trung tâm biểu tình thị uy, kéo về các công sở giành chính quyền.
Sau khi tuyên bố xóa bỏ các cơ quan đàn áp của chế độ cũ, ở Trung Bộ ta lập Sở Trinh sát, hầu hết các tỉnh thuộc Trung Bộ đều thành lập Ty Trinh sát, ở Nghệ An, Hà Tĩnh thành lập Công an Cục.

Tại thành phố Sài Gòn, Xứ ủy Nam Kì quyết định khởi nghĩa ở Sài Gòn và các tỉnh vào ngày 25/8/1945. Sáng ngày 25/8 quần chúng nhân dân Sài Gòn đã tiến hành khởi nghĩa, chiếm trụ sở cơ quan chính quyền địch. Chỉ trong ngày 25/8/1945, Sài Gòn đã giành được chính quyền.
Cùng với việc ra mắt ủy ban hành chính, ta lập Quốc gia tự vệ cuộc Nam Bộ. Tổ chức Quốc gia tự vệ cuộc Nam Bộ gồm 11 bộ phận, các bộ phận quan trọng đều do các đồng chí đảng viên phụ trách.

Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn đã tác động mạnh đến các địa phương trong cả nước. Đến ngày 28/8/1945, hai tỉnh Đồng Nai Thượng và Hà Tiên đã giành chính quyền. Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước.

Ngày 30/8/1945, trong cuộc mít tinh lớn có hàng vạn quần chúng tham gia, vua Bảo Đại đã tuyên bố thoái vị và trao ấn tín cho cách mạng, đánh dấu sự sụp đổ của chế độ phong kiến Việt Nam.

Chỉ trong vòng nửa tháng, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân.
Cùng với thắng lợi của cách mạng tháng Tám, lực lượng Liêm phóng Bắc Bộ, Trinh sát Trung Bộ, Quốc gia tự vệ cuộc Nam Bộ được thành lập. Đây là các tổ chức Công an nhân dân đầu tiên. Các lực lượng này đã bắt và trấn áp những tên cầm đầu các đảng phái phản động, những tên quan lại, tay sai của Pháp và phát xít Nhật, kịp thời thu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu. Cùng với những hoạt động trấn áp bọn phản cách mạng, lực lượng Liêm phóng Bắc Bộ và Tự vệ chiến đấu, Công nhân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc đã bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Chính phủ lâm thời từ căn cứ về Hà Nội.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2/9 là Ngày Quốc khánh của nước ta.

Nhiều địa phương trong cả nước cũng tổ chức mít tinh chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Lực lượng Liêm phóng, Cảnh sát, Trinh sát, Quốc gia và tự vệ quốc đã bảo vệ an toàn các cuộc mít tinh.     

Như vậy, cách mạng tháng Tám thành công, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ra đời. Ngày 19 tháng 8 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Tuy các tổ chức đầu tiên của Công an ba miền lúc mới ra đời có tên gọi khác nhau nhưng đều có chung nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng mới ra đời, bảo vệ nhân dân.

Ngày thành lập Công an nhân dân

Ý nghĩa ngày thành lập Công an nhân dân

Thứ nhất, Ngày truyền thống lực lượng CAND mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng sâu sắc, đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của một trong những lực lượng vũ trang cách mạng nòng cốt, quan trọng của Đảng, Nhà nước, đảm bảo sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Thứ hai, đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành lực lượng CAND đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đặc biệt đã phá tan mọi âm mưu đen tối của các thế lực thù địch trong và ngoài nước nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa tại nước ta.

Thứ ba, việc xác định ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, vượt qua gian khổ cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân, để qua đó góp phần tăng cường, củng cố vững chắc niềm tin, lòng trung thành của lực lượng Công an nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Những hoạt động như vậy nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao cảnh giác, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị và trình độ nghiệp vụ, không ngại gian khổ, vượt qua khó khăn, trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ tư, hàng năm thông qua tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Công an nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương đánh giá, tổng kết những thành tựu đã đạt được và chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Lời chúc ngày thành lập Công an nhân dân

Sau đây xin mời bạn tham khảo những lời chúc hay ngày Công an nhân dân:

1. Chúc mừng ông xã nhân ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân. Chúc ông xã luôn khỏe mạnh, vui tươi, luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Ông xã cứ yên tâm công tác nhé, em sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho ông xã.

2. Chúc mừng anh nhân ngày 19.8. Em mong anh luôn mạnh khỏe, bình an để có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Em luôn tự hào vì anh.

3. Chúc chiến sĩ chồng có một ngày 19.8 thật đặc biệt và ý nghĩa. Hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 5 năm chồng được vinh hạnh đứng trong hàng ngũ công an nhân dân. Chúc chồng sẽ luôn vững chí, bền lòng để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Dù khó khăn gian khổ những hãy luôn nhớ rằng bên cạnh chồng luôn có vợ. Yêu chiến sĩ chồng rất nhiều!

4. Chúc chiến sĩ công an đẹp trai của em có một ngày 19/8 thật vui vẻ, ý nghĩa. Cảm ơn anh đã luôn hi sinh, cống hiến để góp phần bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc cho nhân dân. Em luôn tự hào vì anh. Yêu anh.

5. Cảm ơn anh vì đã là một phần của lực lượng công an nhân dân. Cảm ơn những hi sinh, vất vả của anh đã góp phần tạo sự bình yên cho mọi người. Chúc anh có một ngày 19.8 nhiều niềm vui anh nhé.

6. Nhân ngày truyền thống của ngành công an, vợ chúc chồng yêu luôn mạnh khỏe và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Yêu chồng nhiều lắm.

7. Chúc mừng anh yêu nhân ngày 19.8. Gia đình mình luôn tự hào về người chiến sĩ công an tận tụy như anh đấy. Hãy luôn vững tâm, bền chí để hoàn thành tốt nhiệm vụ anh nhé. Dù khó khăn, gian khổ thì hãy nhớ rằng em và gia đình mình luôn ở bên cạnh ủng hộ anh.

8. Chúc đồng chí người yêu có một ngày 19.8 thật đặc biệt. Mới bước vào hàng ngũ của những chiến sĩ công an nhân dân nên chắc đồng chí còn bỡ ngỡ phải không? Đừng lo nhé vì mình luôn ở bên động viên và ủng hộ đồng chí hết lòng. Yêu đồng chí nhiều nhiều.

9. Chúc chiến sĩ công an của em luôn mạnh khỏe, may mắn và thật vui vào ngày 19.8 này nhé. Chúc anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để luôn xứng đáng với tình yêu thương của gia đình, lòng tin tưởng của nhân dân.

10. Chúc mừng chồng yêu nhân ngày 19.8. Vợ biết rằng đặc thù nghề nghiệp của chồng rất gian khó và vất vả thế nhưng nó lại là một nghề rất cao quý, phải vinh hạnh lắm mới được đứng trong hàng ngũ của người công an. Vậy nên chồng hãy cố gắng để vượt qua mọi khó khăn nhé. Vợ sẽ luôn ở đằng sau ủng hộ, cổ vũ chồng.

11. Nhân ngày 19/8, ngày vinh danh lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí đã và đang làm việc phục vụ trong lực lượng Công an Nhân dân lời chúc sức khỏe, chúc các anh học tập, công tác tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cảm ơn các anh đã cồng hiến, hi sinh cho đất nước, vì sự bình yên của nhân dân, cho nhân dân luôn sống trong ấm no hạnh phúc và cuối cùng xin chúc cho các anh luôn khỏe mạnh, luôn vững bước đi đến cùng con đường mà các anh đã chọn.

12. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân 19.8, xin chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Đồng thời xin gửi lời chúc mừng đến các bạn đồng nghiệp lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các bạn luôn xứng danh người Công an nhân dân: “Vì nước quên thân – vì dân phục vụ”.

13. Nhân ngày 19.8, ngày vinh danh lực lượng Công An Nhân dân Việt Nam. Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí đã và đang làm việc phục vụ trong lực lượng Công An Nhân Dân lời chúc sức khỏe, chúc các anh học tập, công tác tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

14. Ngày 19.8.1945 là ngày đất nước giành được chính quyền, cũng là ngày lực lượng Công an Nhân dân ra đời với nhiệm vụ cao cả là bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Công an Nhân dân, kính chúc các bạn đồng nghiệp Tinh thần cao để Đại thành sự nghiệp.

15. Ngành Công an thật có ý nghĩa trong mọi xã hội. Dẫu biết rằng trong bất kỳ nghành nghề nào, xã hội nào cũng có tiêu cực. Hãy nhìn các chú, các anh Công an một cách tích cực sẽ thấy: sự yên bình, sự ấm no, tự do, nhân đạo, sự cao cả, sự hy sinh, sự cống hiến....Chúc bạn phát huy tốt những phẩm chất vốn có, để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh theo ước muốn của Bác Hồ về lực lượng công an.

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuantrung.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang