Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 617
  • Tất cả: 35655
Ngày 27-3-1946: Ngày truyền thống ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam
Lượt xem: 32

Ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài với nhan đề “Sức khỏe và thể dục” đǎng trên báo Cứu Quốc nhằm kêu gọi toàn dân tham gia tập luyện thể dục, nâng cao sức khỏe. Ngày này hằng năm được chọn là Ngày Thể thao Việt Nam.

 Một số sự kiện trong nước và quốc tế diễn ra ngày 27-3

Sự kiện trong nước

- Ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bài với nhan đề "Sức khoẻ và thể dục" đǎng trên báo Cứu Quốc, kêu gọi toàn dân gắng tập thể dục, bồi bổ sức khỏe. Vì vậy, ngày 27-3 hằng nǎm được nước ta chọn là Ngày Thể thao Việt Nam.

Ngày 27-3-1946: Ngày truyền thống ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam
Bác Hồ là tấm gương sáng về rèn luyện thể dục, thể thao. Ảnh tư liệu 

- Ngày 27-3-1951, Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh ra Quyết định thành lập Đại đoàn Công pháo 351; trong đó, có Phòng Cung cấp, tiền thân của Cục Hậu cần, Binh chủng Pháo binh ngày nay.

- Ngày 27-3-1964, Hồ Chủ tịch triệu tập Hội nghị chính trị đặc biệt tại Hội trường Ba Đình. Đây là một hội nghị Diên Hồng của thời đại mới. Người đã báo cáo với hội nghị những thành tích to lớn của nhân dân ta trong mười nǎm qua, về tình hình hiện tại và nhiệm vụ trước mắt.

- Đại hội Đại biểu lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 27-3-1982 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội khẳng định toàn Đảng, toàn dân phải ra sức phấn đấu làm tốt hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày 27-3-1946: Ngày truyền thống ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 27 đến 31-3-1982 tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh tư liệu

 Sự kiện Quốc tế

 - Ngày 27-3 là Ngày Quốc tế sân khấu. Lịch sử xã hội phát triển loài người ghi nhận loại hình nghệ thuật sân khấu ra đời từ rất lâu. Nó bao gồm các thể loại kịch và cả nghệ thuật múa rối.

Ngày 27-3-1946: Ngày truyền thống ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam
Nghệ thuật hát chèo ở Việt Nam. Ảnh: dangcongsan.vn 

Theo dấu chân Người

- Ngày 27-3-1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương được triệu tập tại Ma Cao (Trung Quốc) cử Nguyễn Ái Quốc làm đại diện của Đảng bên cạnh Quốc tế Cộng sản.

- Ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp của Hội đồng Chính phủ bàn về nhiều nội dung quan trọng: Tổ chức các bộ như Bộ Xã hội, Bộ Ngoại giao; Sắc lệnh tự do cá nhân, Sắc lệnh tạm thời về tự do báo chí, tình hình tài chính...

Ngày 27-3-1946: Ngày truyền thống ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam
 Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì một phiên họp Hội đồng Chính phủ tại Phủ Chủ tịch. Ảnh tư liệu

 

Cũng trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập trong Bộ Quốc gia Giáo dục một Nha Thanh niên và Thể dục. Đến nay, ngày 27-3 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của ngành Thể dục - Thể thao nước ta.

Ngày 27-3-1946: Ngày truyền thống ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam
Người dân tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh: dangcongsan.vn

- Ngày 27-3-1964, Bác Hồ chủ trì Hội nghị Chính trị đặc biệt được triệu tập tại Hà Nội theo quy định của Hiến pháp. Trong lời khai mạc, Bác điểm lại những thay đổi to lớn của đất nước và thế giới sau 10 năm kể từ khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, nhưng cũng đặt dân tộc ta trước những thử thách to lớn. Và cũng tại sự kiện này, Bác đã kêu gọi “Toàn Đảng, toàn dân ta hãy phấn khởi tiến lên”.

(Theo Sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa” và “Hồ Chí Minh toàn tập”, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật)

Lời Bác dạy ngày này năm xưa

"Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”.

Câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bài “Sức khỏe và thể dục” đăng trên Báo Cứu quốc, số 199, ngày 27-3-1946, khi chính quyền non trẻ của nhân dân mới được thành lập, đang phải đương đầu với muôn vàn khó khăn thử thách, thù trong giặc ngoài… Nhiệm vụ kiến thiết và bảo vệ đất nước là nhiệm vụ nặng nề của toàn dân tộc, đòi hỏi mỗi người dân phải có sức khỏe.

Bác kêu gọi mọi người dân bất kể già trẻ, trai gái ra sức luyện tập thể dục hằng ngày để có sức khỏe, đồng thời Bác cũng khẳng định rằng: Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Mỗi người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe, có như vậy, công cuộc kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công.

Ngày 27-3-1946: Ngày truyền thống ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam
 Bác Hồ tập võ sau giờ làm việc. Ảnh tư liệu

Ngày nay, sự nghiệp cách mạng của đất nước ta đang có những bước chuyển biến tích cực, mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đang dần dần sáng tỏ. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức và những nguy cơ. Song giá trị của lời kêu gọi “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe” vẫn còn nguyên vẹn và tiếp tục được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy mạnh mẽ trong giai đoạn cách mạng mới.

Đặc biệt trước sự phát triển của khoa học công nghệ và sự xâm hại của các văn hóa xấu độc, càng đòi hỏi mỗi người dân không những phải có sức khỏe về thể chất mà còn cần có cả sức khỏe về tâm hồn, có như vậy đất nước ta mới thật sự khỏe mạnh và đủ sức chống lại các thế lực thù địch.

Ngày 27-3-1946: Ngày truyền thống ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam
 Rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội. Ảnh: quankhu3.vn

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng xung kích trong mọi hoạt động, có chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Vì vậy, việc rèn luyện thể lực, tăng cường sức khỏe cho bộ đội là một yêu cầu thiết yếu trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày nay các cán bộ, chiến sĩ quân đội đã và đang không ngừng, rèn luyện cả về thể lực và trí lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Dấu ấn Bác Hồ trên Báo Quân đội nhân dân

Trang nhất Báo Quân đội nhân dân số 240 ngày 27-3-1956 có đăng bức ảnh Hồ Chủ tịch với đồng chí Mi-côi-ăng đang ký vào bản tuyên bố chung của Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Chính phủ Liên Xô trong dịp đoàn đại biểu chính phủ ta do Hồ Chủ tịch lãnh đạo sang thăm Liên Xô, hồi tháng 7-1955.

Ngày 27-3-1946: Ngày truyền thống ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam
Trang nhất Báo Quân đội nhân dân số đăng ngày 27-3-1956

- Trang 3 Báo Quân đội nhân dân số đăng ngày 27-3-1969 đăng danh sách các thanh niên có thành tích xuất sắc được Hồ Chủ tịch thưởng huy hiệu.

Ngày 27-3-1946: Ngày truyền thống ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuantrung.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang