Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 29
  • Trong tuần: 566
  • Tất cả: 35604
Hoàn thành công tác chỉ đạo triển khai Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
Lượt xem: 26

Thực hiện hướng dẫn số 01/HD/ĐU ngày 08/04/2022 về hướng dẫn Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đến ngày 18/5/2022 11 chi bộ trên địa bàn xóm đã tiến hành xong công tác Đại hội. Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm đánh giá đúng thực trạng, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, gắn với việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của tập thể chi bộ và từng đảng viên. Bảo đảm thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, củng cố, xây dựng đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

3. Báo cáo chính trị của đại hội phải toàn diện, trung thực, khách quan, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, gắn với việc thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và của cấp trên; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế của cơ sở, của địa phương và có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả

4. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý. Chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân sự tham gia chi ủy những đảng viên trẻ, có năng lực, uy tín trong chi bộ.

Thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là xóm trưởng hoặc trưởng ban công tác mặt trận dân cư (đối với chi bộ có đủ điều kiện).

5. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung giải quyết những vụ việc còn tồn đọng, những vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn hành động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

anh tin baiĐồng chí Trần Quốc Việt - Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND xã tặng hoa đồng chí Trần Đức Ký - Bí thư chi bộ 4 mới nhiệm kỳ 2022-2025
anh tin bai

Đồng chí Trần Quốc Việt - Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND xã tặng hoa cấp uỷ chi bộ 2 mới được bầu tại ĐH và Ban cấp uỷ chi bộ 2 ra mắt nhận nhiệm vụ

anh tin bai

anh tin bai
anh tin bai

Các chi bộ  Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuantrung.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang